Hjemmeside for Endre Tvinnereim


Velkommen til min hjemmeside.

Jeg er for tiden byråd for barnehage, skole og idrett i Bergen.

Jeg har til vanlig stilling som førsteamanuensis i statsvitenskap ved Universitetet i Bergen.